دوره آموزش تولیدمحتوای الکترونیکی با فلش (دوره پیشرفته)


فصل اول: ارتباط با متغیرها و Movie Clip ها

– ارتباط باMovie Clip
– تعیین خصوصیات Movie Clip
– متغیرها
– تعیین نوع داده
– استفاده از دستور Trace
– توضیحات


فصل دوم: استفاده ازتوابع

– توابع
– استفاده ازتوابع
– نوشتن توابع
– توابع ماژولار
توابع دارای مقدار بازگشتی


فصل سوم: پاسخ به رویدادها

– انواع رویداد
– استفاده از Event Listener
– کنترل کننده رویداد Event Handler
– پاسخ به رویدادهای ماوس
– ایجاد اتصال به یک وب سایت
– استفاده از Enter Frame برای ایجاد انیمیشن
– استفاده از رویداد Time برای کنترل انیمیشن


فصل چهارم: کلاس ها

– مفهوم کلاس ها
– نوشتن یک کلاس سفارشی
– بسط یک کلاس موجود
– متدها
– متدها و خصوصیات Private و Public
– قراردادن یک شی کلاس Timeline
– تعریف یک کلاس مستند
– تعیین مسیر کلاس
– ایجاد کلاس های مفید


فصل پنجم: تصمیم گیری و تکرار

دستورات شرطی
– ایجاد یک دستور شرطی
– عملگرهای شرطی
– استفاده از عملگرهای شرطی
– دستورات شرطی متناوب
– نوشتن شروط مرتب
– حلقه ها
– ایجاد یک حلقه
– استفاده ازحلقه برای ایجاد نمونه هایی از کلاس
– جایگذاری نمونه های ایجادشده با استفاده ازحلقه


فصل ششم: توابع ریاضی

– کلاس های مربوط به ریاضی
– استفاده ازعملگرهای ابتدایی ریاضی
– تولید اعداد تصادفی
– تکنیک های گرد کردن اعداد


فصل هفتم: متون و آرایه ها

– ایجاد یک فیلد متنی
– قالب بندی یک فیلد متنی
– گرفتن داده های موجود دریک فیلد متنی
– بارگذاری یک فایل متنی خارجی
– اسکرول نمودن فیلد متنی
– آرایه ها
– استفاده از آرایه ها برای ایجاد یک بازی
– تکمیل بازی


فصل هشتم: ایجادیک بازی فکری

– ایجاد یک برنامه کاربردی
– نوشتن کلاس Memory Card
– نوشتن کلاس Memory Game
– افزودن گرافیک به کارت ها
– جایگذاری کارت ها
– حذف کارت های مشابه
– Reset کردن کارت ها
– مدیریت کارت های غیرمشابه
– تعیین یک پیروزی
– افزودن کارت های اضافی
– قرارگیری تصادفی کارت ها


فصل نهم: ابزارهای گرافیکی و انیمیشن

– ترسیم با کدنویسی
– تغییر رنگ
– ایجاد تغییر رنگ تصادفی
– متحرک سازی تغییرات رنگ
– استفاده از فیلترها
– تغییر خصوصیات فیلترها
– متحرک سازی فیلترها


فصل دهم: کاربا چندرسانه ای ها

– بارگذاری تصاویر و فیلم های Flash خارجی
– برقراری ارتباط با فیلم بارگذاری شده
– بارگذاری صدا
– اجرا و متوقف کردن صدا
– توقف و اجرای مجدد صدا
– تنظیم شدت صوت
– اتصالات ویدئویی Flash
– بارگذاری ویدئو
– کنترل پخش ویدئو


فصل یازدهم: افزودن معاملات پیشرفته

– نگاهی به بازی Drag&drop
– ایجادیک کلاس Drag&drop
– پیداکردن برخوردها
– پاسخ به برخوردها
– تعیین یک بازی موفق
– افزودن سایه
– قراردادن تصادفی اشیا


جهت ثبت نام به بخش تماس با ما مراجعه نمائید.

جهت دیدن شهریه دوره ها اینجا کلیک کنید