کارگاه آموزش تولیدکتاب الکترونیکی


قابلیتهای کتاب الکترونیکی :

در کلاس آموزش تولیدکتاب الکترونیکی ، اساتید و معلمین عزیز و تولیدکنندگان نرم افزارهای آموزشی  یاد میگیرند که کتابهای درسی و کتابهای دانشگاهی را به کتاب الکترونیکی تبدیل نمایند.

برخی ویژگیهایی که در کتاب الکترونیکی ایجاد میگردد عبارتند از:

1-مراجعه به بخشهای مختلف کتاب فقط با یک کلیک
2-داشتن دیکشنری تخصصی کلمات به کار رفته در کتاب
3-پاسخگویی به سوالات توسط دانش آموز در کتاب الکترونیکی (مثل تستها و پر کردن جای خالی ها و ….)
4-مراجعه به فصلهای مختلف کتاب فقط با یک کلیک
5-امکان گذاشتن صدای آموزشی مربوط به هر کلمه یا پاراگراف
6-امکان گذاشتن توضیحات تکمیلی توسط معلم و استاد و اضافه کردن به کتاب
7-امکان اضافه کردن فیلمهای آموزشی جهت یادگیری بهتر دانش آموز و دانشجویان
8-و میشه امکانات دیگری هم به کتاب الکترونیکی اضافه کرد.


جهت شرکت در کلاس آموزشی بصورت گروهی و خصوصی با محتوای نو تماس بگیرید.

امکان برگزاری دوره اموزشی بصورت آموزش حضوری و آموزش الکترونیکی برای سازمانها و موسسات آموزشی امکان پذیر است.