کارگاه آموزش طراحی ست اداری با Illustrator (بزودی)

کارگاه یک روزه طراحی ست اداری با استفاده از نرم افزار ایلستریتور توسط محتوای نو برگزار میگردد.

پیش نیاز دوره : 

تمامی ابزارهای  Illustrator ، از پایه به فراگیران آموزش داده میشود و افراد مبتدی براحتی بعد از اتمام کارگاه آموزشی، توانایی حضور در بازارکار را پیدا خواهند نمود.

 سرفصل های آموزش :

– معرفی انواع کاغذ های کارت ویزیت در صنعت چاپ

– آموزش اصول طراحی کارت ویزیت

– آموزش ابزار های مفید در طراحی کارت ویزیت

– آموزش اصول طراحی کارت ویزیت تجاری

– آموزش اصول طراحی کارت ویزیت شخصی

– آموزش اصول طراحی کارت ویزیت اداری

– آموزش اصول طراحی ست اداری

  1. کارت ویزیت

  2. تراکت / بروشور A4

  3. تراکت / بروشور A4

  4. سربرگ A4

  5. سربرگ A5

  6. پاکت نامه A4

  7. پاکت نامه A5

  8. برچسب DVD و CD

  9. فولدر A5

   – آموزش آماده سازی کارت ویزیت برای چاپخانه

   – آموزش خروجی قابل چاپ در چاپخانه

– به راحتی و در یک روز، برای خود و اطرافیانتان،  ست اداری  طراحی کنید و کسب وکار خود را راه اندازی نمائید.