تولیدمحتوای الکترونیکی کتابهای کامپیوتر هنرستان کاردانش

tolid-mohtava-mohtavayeno-computer-kardanesh

محتوای نو با توجه به نیاز هنرستانهای کاردانش که رشته های مرتبط با کامپیوتر و فناوری اطلاعات در آنها ارائه شده و تدریس میگردد اقدام به تولید فیلم آموزشی نموده است. مدرس دوره ، با توجه به سطح گیرایی دانش اموزان کاردانش، که نسبت به دانش آموزان رشته های نظری  ، دارای سطح یادگیری پایین تری میباشند اقدام به تدریس نموده است.

همچنین مباحث درسی  با مثالهای قابل لمس و بیانی بسیار شیوا که لذت یادگیری را در این دانش اموزان چندین برابر نماید ارائه و تولیدشده است.