نرم افزارهای قفل گذاری و انتشار محتوای الکترونیکی


چنانچه بخواهید روی فیلمها و تصاویر اموزشی خود قفل گذاری نمائید که فقط با پلیر (نرم افزاری که فیلمها و تصاویر شما را نمایش میدهد) نمایش داده شود،  میتوانید نرم افزار CONTENT LOCK را تهیه نموده و براحتی روی محتوای اموزشی تولید شده خود ، قفل گذاری نمائید تا امنیت آن بالاتر برود…

و سپس بعد از انجام عملیات قفل گذاری میتوانید اقدام به تهیه پکیج نماید.

پکیج چیست: زمانی که شما فیلمهای آموزشی و تصاویر خود را تهیه نمودید باید هر کدام از فیلمها و تصاویر را به سرقصلهای کتاب و یا جزوه متصل نمائید ..در واقع باید منوهای برنامه خود  تا ایجاد و هر منورا برای نمایش قیلم و یا تصاویری که آنرا تولید نموده اید تنظیم کنید.تا مخاطب شما بتواند براحتی به انها دسترسی پیدا کند.به این عملیات پکیج بندی میگویند.

با استفاده از نرم افزار CONTENT PACKAGE شما میتوانید این کار را براحتی و با سرعت بسیار بالا انجام دهید.به عنوان مثال برای تهیه یک سی دی اموزشی برای یک کتاب حدود نیم ساعت زمان نیاز دارید تا اینکار را انجام دهید.بعد از نیم ساعت محتوای اموزشی شما اماده ارائه به مخاطبانتات میباشد.

در شکل زیر  نرم افزار پکیج یندی را مشاهده مینمائید.


مراحل پکیج بندی محتوای اموزشی بصورت زیر است:

1- نوشتن نام کتابی که محتوای آموزشی آن را تولید نموده اید

2-نوشتن سرفصلهای اصلی کتاب

نکته: امکان اضافه کردن فصلهای بیشتر توسط مدرس که در کتاب درسی موجود نیست نیز فراهم میباشد.

3-نوشتن زیرمجموعه های هر فصل

نکته: امکان اضافه کردن زیرفصلهای بیشتر مثل تمرینهای تکمیلی ، حل تست که در کتاب درسی موجود نیست نیزفراهم میباشد.

4-انتخاب فصل اصلی و زیر مجموعه

5-مرتبط ساختن فیلم و یا تصویر آموزشی

6-پکیج (بسته محتوای اموزشی )شما اماده است.