نرم افزار زیرنویس فیلمهای آموزشی

در نرم افزار زیر نویس فیلمهای آموزشی شما توانایی اینرا دارید که فیلم اموزشی دو زبانه و یا حتی سه زبانه تولید کنید و کاربر شما توانایی اینرا خواهد داشت که با سه زبان مختلف فیلم را مشاده نماید.

امکانات نرم افزار زیر نویس :

1-نوشتن زیر نویس فارسی

2-نوشتن زیر نویس انگلیسی

3-نوشتن زیر نویس با هر زبان دلخواه

4-امکان جستجو در زیر نویس

5-امکان پخش فیلم یا زیر نویس از یک نقطه دلخواه به تعداد دلخواه

6-امکان اضافه کردن متون انگلیسی و فارسی به کتابهای صوتی جهت جستجوی آسان کاربران

 

کاربردهای نرم افزار زیر نویس :

1-موسسات آموزشی زبانهای خارجی میتوانند کتابهای صوتی ، کتابهای pdf زبان خارجی و فیلمهای آموزشی زبان اصلی را بصورت دو زبانه و یا چند زبانه به دانشجویان خود ارائه دهند.

2-مترجمان فیلمهای آموزشی میتوانند فیلمهای دوزبانه به مخاطبان خود ارائه دهند(multi language movie).

3-فراگیران زبان انگلیسی به آسانی میتوانند کلمات مورد نظر خود را جستجو کنن و نحوه تلفظ صحیح آن در جملات را گوش کنند(تقویت listening).