با انواع محتواي الكترونيكي و کاربرد آن در حوزه آموزشي آشنا شوید


انواع محتواي الكترونيكي  مورد استفاده عبارتند از:

1- محتوای الکترونیکی بصورت درس افزارهاي خودآموز

2-محتوای الکترونیکی بصورت نرم افزارهاي كمك آموزشي ( مكمل آموزش يا نرم افزارهاي همراه كتاب )

3-محتوای الکترونیکی بصورت نرم افزارهاي ابزار معلم (راهنما معلم )

4- محتوای الکترونیکی بصورت نرم افزارهاي دايره المعارف و فرهنگ (دانشنامه )

5- محتوای الکترونیکی بصورت بازي وسرگرمي هاي آموزشي

6- محتوای الکترونیکی بصورت كتابهاي الكترونيكي

7- محتوای الکترونیکی بصورت تكليف الكترونيكي

8- محتوای الکترونیکی بصورت شبكه هاي آموزشي وب سايت ها ووبلاگ ها آموزشي

9- محتوای الکترونیکی نرم افزارهاي آزمون ساز

10- محتوای الکترونیکی بصورت نرم افزارهاي شبيه ساز كارگاه يا آزمايشگاه

11- محتوای الکترونیکی بصورت اجزاء آموزشي

که به صورت مختصر به معرفی اجمالی برخی از محتواهای پرکاربردتر خواهیم پرداخت.

محتوای الکترونیکی بصورت درس افزارهاي خودآموز

به محتوای الکترونیکی که بتواند تا حدممکن مجموعه فرآیند یاددهی –یادگیری را درمحیط نرم افزاري شبیه سازی نماید  اطلاق میشود.
محتوای الکترونیکی که بدون نیاز به دانش فنی خاص درامر بکارگیری رایانه توسط مخاطب (بدون نياز به حضور در كلاس درس وداشتن معلم ) وتنها با تكيه به دانسته هاي کاربر نیازهای آموزشی وي رابرطرف سازد.

استفاده کنندگان اينگونه از محتوای الکترونیکی،  بيشتر بازماندگان از تحصيل (آموزش از راه دور ) ويا افرادي مي باشند كه بنا به دلايل امكان استفاده از كلاس درس را بصورت حضوري ندارند .
ضرورت ها و ويژگيهاي محتوای الکترونیکی خودآموز ، با توجه به نوع مخاطب،  به اینصورت است که طراحي آنها با كليه نكات طراحي آموزشي رعايت وتمامي مطالب موجود در كتابهاي درسی ( متن؛تصاوير،نمودارها و….) بعلاوه امكانات چندرسانه اي ديگر مانند ( فيلم وصوت و..) با تکیه بر محوریت برنامه درسی وجود داشته باشد تا فرد يادگيرنده بتواند با استفاده از محتواي الکترونیکی اين درس افزارها ، نيازهاي آموزشي خود را جهت شركت و قبولي در امتحانات بدست آورد.


محتوای الکترونیکی بصورت نرم افزارهاي كمك آموزشي ( مكمل آموزش)

محتوای الکترونیکی که پوشش دهنده كل يا بخشي از محتواي كتابهاي درسي با محوریت برنامه درسی بوده و درمجموعه فرآیند یاددهی –یادگیری آموزش دهنده آموزش گيرنده را با استفاده از محیط نرم افزاري ياري نمايد. اينگونه از محتواهای الکترونیکی همانگونه كه از نامشان پيداست به همراه محتواي نوشتاري ( كتاب درسي ) وسایر اجزاء بسته آموزشی براي تعميق آموزش وپوشش دادن به كاستي ها ومحدوديت هاي موجود در رسانه اي نوشتاري وفیلم های آموزشی مورد استفاده قرار مي گيرند .در طراحي اينگونه از محتواهای الکترونیکی ، ضمن رعايت برنامه درسي واهداف آموزشي مربوطه بايد با استفاده از طراحي آموزشي مناسب وبكارگيري از ابزارهاي چند رسانه ومحيط هاي تعاملي به روند آموزش مخاطب ياري رساند.
مخاطبين اينگونه از محتوای الکترونیکی ،  دانش آموزان مي باشند كه قبلا در كلاس درس حاضر بوده، واينك جهت رفع مشكلات احتمالي كه در يادگيري با آن مواجه شده اند ويا نياز به توضيحات بيشتر جهت آموزش دارند مورد استفاده قرار مي گيرد.

ضرورت ها و ويژگيهايمحتوای الکترونیکی كمك آموزشي (مكمل آموزش )
با توجه به نوع مخاطب اينگونه از محتوای الکترونیکی , در طراحي آنها با كليه نكات طراحي آموزشي رعايت و تمامي یا بخش ازمطالب موجود در كتابهاي درسی با محوریت برنامه درسی را پوشش داده شود بعلاوه امكانات چندرسانه اي ديگر مانند ( فيلم وصوت و..) وجود داشته باشد تا فرديادگيرنده بتواند با استفاده از محتواي الکترونیکی اين درس افزارها، نيازهاي آموزشي راكامل نمايد.


محتوای الکترونیکی بصورت نرم افزارهای ابزار معلم (كمك معلم )

محتوای الکترونیکی که آموزش دهنده ( معلم ) در هنگام آموزش با بكار گيري امكانات موجود دراين نرم افزارها علاوه بر افزایش سرعت وايجاد تنوع وجذابیت باعث عمق بخشیدن به آموزش در کلاس درس می گردد. ويژگي عمده اين گونه محتوای الکترونیکی داشتن منابع نسبتا مناسب وكامل ازقبيل ( بانك تصاوير ثابت و متحرك و معرفي منابع و سايت هاي مرتبط ؛ بانك سوالات متنوع ، نمونه هاي از روش تدريس و…) مي باشد.
مخاطب اصلي اينگونه محتوای الکترونیکی معلمان ومربيان مي باشند وبرخي از قسمتهاي تعاملي موجود در آن را مي توان در كلاس در دراختيار دانش آموزان قرار داد.

ضرورت ها و ويژگيهاي درس افزارهاي كمك معلم:
با توجه به نوع مخاطب اينگونه محتوای الکترونیکی ، علاوه بر اینکه در طراحي آنها باید كليه نكات طراحي آموزشي رعايت شود ، باید امكانات چندرسانه اي ديگر مانند ( فيلم وصوت و..) وجود داشته باشد و تا حد ممكن ابزارهاي مورد نياز آموزش دهنده را در اختيار وي قرار دهد.


محتوای الکترونیکی بصورت نرم افزارهای دایره المعارف وفرهنگ

محتوای الکترونیکی که حاوی مجموعه ای ازاطلاعات شامل ( متن ؛ تصوير ، صدا و … ) درزمینه يك موضوع خاصی بوده وجهت تامین منابع اطلاعاتی دانش آموزان پژوهنده و معلمین درآموزش بکارگرفته شود. در طراحي اين نوع نرم افزارها اغلب يك موضوع علمي در نظر گرفته مي شود وبراين اساس تمامي مطالب مورد نياز ومرتبط به صورت دسته بندي شده در اختيار مخاطبين قرار مي گيرد.مخاطبين اينگونه نرم افزارها دانش آموزان دوره هاي مختلف تحصيلي ومعلمان وساير افرادي علاقه مند مي باشد.

ضرورت ها و ويژگيهاي نرم افزارهاي دايره المعارف وفرهنگ:
با توجه به نوع مخاطب اينگونه از محتوای الکترونیکی ،علاوه بر اینکه   تمامي مطالب موجود در كتابهاي درسی با محوریت برنامه درسی پوشش داده شود باید امكانات چندرسانه اي ديگر مانند ( فيلم وصوت و..) وجود داشته باشد تا فرداستفاده كننده بتواند با استفاده از محتواي الکترونیکی اين نرم افزارهاي آموزشی ، نيازهاي آموزشي را كامل نمايد.


محتوای الکترونیکی بصورت نرم افزار بازی و سرگرمی

محتوای الکترونیکی که درحین انجام بازی اقدام به آموزش غیر مستقیم به فراگیران می نمایند (بازهای غیر آموزشی مورد نظر نمی باشد.) طراحي اينگونه نرم افزارها بايد به گونه ای باشد كه براي مخاطب ضمن داشتن جذابيت و هيجانهاي لازم وهمچين نياز به تفكر خلاق مفاهيم اجتماعي وعلمي را آموزش دهد .

ضرورت ها و ويژگيهاي نرم افزارهاي بازی وسرگرمی:
داشتن روانشناس براي توليد اينگونه ازمحتوای الکترونیکی مفيد مي باشد.میزان ایجاد خلاقیت وانگیزه وعدم نشر انگیزه خشونت وپرخاشگری وهمچنین میزان آموزش ارائه شده توسط بازی به مخاطب از جمله ویژگیهای مثبت و ویژگیهای منفی  اینگونه نرم افزارها می باشد.


محتوای الکترونیکی بصورت نرم افزارهاي كتاب الكترونيكي E-book

محتوای الکترونیکی كه محتواي آن متن كتابهاي درسي باشد و بصورت الكترونيكي تبديل شده است. کتاب های الکترونیکی یا ebooks صرفاً نسخه های الکترونیکی مطالب مکتوب نیستند. بلکه میتوانندعلاوه برمتن‏‎، صوت وتصاویرو … رانیز شامل شوند. بعلاوه میتوانند درقالب فایل هایی که می تواند توسط یک رایانه اجرا شود مانند قالب های Word Text ،HTML ،PDF وفایل های اجرایی EXE درآیند. سادگی اجرا، سادگی جستجو در متن ،داشتن قالب زیباتر ، منسجم بودن مطالب ، امکان عرضه یا فروش ساده تر و سریعتر ،داشتن قابلیت افزودن امکانات مالتی مدیا و … ازجمله ویژگی هایی هستند همچین با توجه به عرضه اینگونه محتواهای الکترونیکی به همراه کتاب ویا از طریق اینترنت ، باید جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی نکات امنیتی را مد نظر قرارداد.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *