کارگاه آموزش تولید محتوای الکترونیکی بصورت فیلم آموزشی

فیلمهایی که در تولید محتوای آموزشی استفاده میشوند به دو نوع تقسیم بندی میشوند:

الف:فیلمهایی که توسط دوربین فیلمبرداری ضبط میشوند.

این نوع فیلم آموزشی در تولید محتوا ، معمولا زمانی استفاده میشود که مدرس بخواهد نحوه انجام آزمایشهای واقعی را به مخاطبان خود نمایش دهد.در این مرحله از تولیدمحتوا با توجه به سناریوی آموزشی ، عملیات فیلمبرداری صورت میگیرد.

fanamouz-baztabzoor-1

ب:فیلمهای که توسط نرم افزارهای مخصوص از دسکتاپ کامپیوتر فیلمبرداری میکنند.

این نوع فیلم آموزشی زمانی استفاده میشود که مدرس بخواهد مطالب تئوری را با استفاده از اشکال ، نمودارها و متون به مخاطب خود تدریس کند و نیاز به نوشتن به قلم روی صفحه باشد.در این حالت با استفاده از نرم افزار تدریس که توسط محتوای نو تولید شده است ، مدرسان میتواند به راحتی دروس تخصصی خود را تدریس کنند و تدریس خود به صورت کاملا حرفه ای فیلمبرداری کنند و انرا تبدیل به محتوای آموزشی نمایند.

sample-rectangle

شرکت کنندگان درکارگاه اموزش تولید محتوا در بخش تولیدفیلم آموزشی ، به هر دو روش مسلط شده و توانایی کار بانرم افزارها و سخت افزارهایی که برای فیلمبرداری نیاز دارند را فراخواهند گرفت و در کارگاه نمونه های مختلفی را تولید خواهند نمود.

تولید محتوای آموزشی

بروشور کارگاه تولید فیلم آموزشی