کلاس آموزش تولید محتوای الکترونیکی

برخی موسسات آموزشی ، دانشگاهها و مراکز علمی ، مدرسان با تجربه و مطرحی را در اختیار دارند و علاقمند نیستند از محتوای آموزشی اماده در بازار استفاده نمایند و حاضر به برون سپاری تولید محتوای الکترونیکی  موسسه خود نیستند و علاقه مند هستند که از نیروهای داخلی و مدرسان و اساتید خودشان برای تولید محتوای الکترونیکی استفاده کنند.


محتوای نو در این زمینه راهکار آموزش تولید محتوای الکترونیکی را به مراکز اموزشی پیشنهاد میدهد.

تولید محتوا یک فرایند تخصصی در حوزه تکنولوژی آموزشی  محسوب شده و با درست کردن چند فایل صوتی و یا درست کردن چند انیمیشن فلش و یا  درست کردن فیلم آموزشی و درست کردن فایل PDF کتاب یا جزوه که قابلیت ورق خوردن داشته باشد ، نمیتوان گفت که تولید محتوا انجام شده است.


برای تولید محتوای الکترونیکی یک سری اصول و قوانین و استاندارد باید رعایت شود تا مخاطب رغبت استفاده از محتوای آموزشی را داشته باشدو علاقه مند باشد تا از محتوای الکترونیکی استفاده کند و آموزش ببیند.

چه بسا در سازمانهای مختلف دیده ایم که تولید محتوای خود را برون سپاری کرده اند و بجای محتوای الکترونیکی اثربخش و کاربرپسندو علمی ، فقط و فقط ، فایل PDF که قابلیت ورق خوردن داشته باشد را دریافت کرده اند و یا تصاویر کتاب و فرمولها در صفحه حرکت کرده و متون کتاب عینا نوشته شده و هیچ توضیحی و هیچ تمرین اضافه ای در محتوای الکترونیکی وجود ندارد.


در کارگاههایی که محتوای نو برگزار میکند کلیه پرسنل آموزش میبینند و توجیه میشوند که هم بتوانند محتوای الکترونیکی حرفه ای و اثرگذار برای مخاطب تولید کنند و هم اینکه توانایی تشخیص محتوای مفید از  محتوای بی محتوا  را پیدا کنند.

تولید محتوای آموزشی

بروشور کارگاه تولید محتوای الکترونیکی