تولید محتوای الکترونیکی کتابهای کامپیوتر (فنی حرفه ای وکاردانش)

tolid-mohtava-mohtavayeno-movie

تولید محتوای الکترونیکی دروس رشته کامپیوتر، ویژه هنرستانهای فنی وحرفه ای و کاردانش انجام گرفته و آماده فروش میباشد.

تدریس توسط مدرسان آموزش وپرورش و فنی حرفه ای وکاردانش که اطلاعات کاملی از نحوه میزان یادگیری و سطح اطلاعات دانش آموزان دارند انجام گرفته و گویش و بیان مطالب بصورتی است که حتی دانش آموزان ضعیف نیز به مباحث علاقمند شوند و سطح یادگیری خود را افزایش دهند.

تولید محتوای الکترونیکی انجام شده صرفا جنبه تجاری نداشته و مقوله یادگیری دانش آموزان و کیفیت آموزشی و کیفیت تولید محتوا جزء فاکتورهای اصلی مد نظر قرار گرفته شده است.

تولیدمحتوای الکترونیکی دروس رشته کامپیوتر هنرستان با توجه به سرفصلهای کتاب انجام گرفته و مطالب درسی کتاب کاملا تشریح شده است.

tolid-mohtava-mohtavayeno-jonarestan


 

دروسی که تولید محتوای الکترونیکی آنها انجام شده است عبارتند از:

دروس فنی حرفه ای رشته کامپیوتر:

تولیدمحتوای کتاب سخت افزارهنرستان فنی وحرفه ای تولیدمحتوای کتاب بانک اطلاعاتی هنرستان فنی وحرفه ای tolid-mohtava-fanni-network

 

tolid-mohtava-fanni-packege tolid-mohtava-fanni-c#-3 tolid-mohtava-fanni-english


 

تولید محتوای آموزشی

بروشور محتوای الکترونیکی دروس کامپیوتر هنرستان