تولیدمحتوای الکترونیکی (بصورت اختصاصی)

 tolid-mohtava-mohtavayeno-custom-content1-

چنانچه برای موسسه آموزشی،  آموزشگاه ، دانشگاه ، شرکت یا مدرسه خود نیاز به محتوای آموزشی الکترونیکی طبق جدیدترین متدهای آموزشی دنیا  را دارید و میخواهید با آرم و لوگوی اختصاصی شما بصورت سفارشی تولید محتوا انجام بگیرد ، میبایست فرایندهای زیر را طی کنید تا محتوای آموزشی شما کامل تولید و در اختیارتان  قرار بگیرد.

این مراحل به جهت اعتماد شما به تولیدات محتوای نو میباشد.

در هر مرحله از تولید (فصل به فصل) ابتدا تائیدیه کارفرما (شما) اخذ و سپس تولید مراحل بعدی توسط مجری (محتوای نو) آغاز میگردد تا مطمئن باشید تولیدات بر اساس نیازهای کارفرما (شما) و طبق استاندارد انجام میگیرد.


الف: چارت فرایند تولید محتوای آموزشی الکترونیکی (قبل از عقد قرار داد کتبی)


ب: چارت فرایند تولید محتوای آموزشی الکترونیکی (پس از عقد قرارداد کتبی)


چنانچه به محتوای آموزشی جدید و حرفه ای با توجه به نیاز مخاطبانتان نیاز دارید ، با کارشناس تولیدمحتوا تماس بگیرید و از مشاوره تخصصی بهره مند شوید.

tolid-mohtava-mohtavayeno-contact