دعوت به همکاری از موسسه های آموزشی وشرکتها


محتوای نو جهت برگزاری کلاس و کارگاههای آموزشی در نقاط مختلف تهران و شهرستانهای کشور از فعالان و علاقمندان حوزه آموزشی ، دعوت به همکاری مینماید .

شرایط همکاری :

1- دارای سایت کامپیوتر

2-دارای اینترنت پرسرعت ( حداقل  256)

3-دارای دسترسی آسان برای کارآموزان ( دسترسی از طریق مترو و از طریق خطوط اتوبوس شهری آسان باشد)


 

اطلاعات  زیر را از طریق تلگرام ، پیامک و یا برقراری تماس تلفنی ارسال و اعلام فرمائید.

موارد زیر در پیامک قید گردد :

1-نام موسسه آموزشی / شرکت

2-آدرس دقیق

3-تلفن

4-وب سایت

5-تلفن همراه مسئول پاسخگو

6-تعداد ظرفیت فراگیران در هر ساعت آموزشی

7-سایت کامپیوتر   دارد   /  ندارد

8-روزهای آزاد برای برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه

9- تعرفه هر ساعت جهت استفاده از سایت کامپیوتر / کلاس آموزشی


tolid-mohtava-mohtavayeno-contact